Góp ý dự thảo Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua thuê dịch vụ CNTT

Với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả CNTT; góp phần thay đổi nhận thức và hành động của các nhà quản trị doanh nghiệp, coi CNTT là nền tảng xây dựng phương thức phát triển mới nhằm nâng cao năng lực công nghệ và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Cục Tin học hóa đã xây dựng dự thảo Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua thuê dịch vụ công nghệ thông tin”.

Ngày 7/5/2015, Cục Tin học hóa đã ban hành các văn bản số 230/THH-ƯDCNTTDN và232/THH-ƯDCNTTDN gửi các đơn vị v/v góp ý cho dự thảo Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua thuê dịch vụ công nghệ thông tin”

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 61
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 61
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858154