Tiêu chuẩn mạng ảo hóa OpenVPN

Thực tế hiện nay, có rất nhiều cách kết nối mạng ảo hóa. Tuy nhiên chỉ có một số ít khoảng 4 tiêu chuẩn hóa là phổ biến hơn nhóm các tiêu chuẩn hay phương thức còn lại bởi những vấn đề về bảo mật, an toàn, tiện lợi và hiệu quả thực tiễn. Nếu SSTP và IKEv2 là những giao thức đã có thâm niên và cũng có tập người dùng riêng thì OpenVPN là một tiêu chuẩn không mới nhưng mới được ưa chuộng bởi tính ổn định, hiệu quả cho phiên bản mới nhất năm 2022.

Tiêu chuẩn mạng ảo hóa IKEv2

Mạng ảo hóa hay mạng riêng ảo hay VPN (virtual private network) là một mạng riêng thông qua mạng Internet công cộng để kết nối các máy tính của nhóm người dùng cùng mục đích trao đổi thông tin với nhau, hoặc cho phép người dùng cá nhân tạo ra một mạng riêng kết nối vào một mạng khác trên internet.

Tiêu chuẩn Xác thực và ủy quyền cho môi trường bị ràng buộc (ACE) bằng cách sử dụng Khung OAuth 2.0 (ACE-OAuth)

Ủy quyền và xác thực không phải là vấn đề mới trong việc truy cập, kết nối, chia sẻ dữ liệu. Hiện nay đã có những tiêu chuẩn đạt được những mức độ bảo đảm chất lượng và được đánh giá hiệu quả bởi phần đông người dùng toàn cầu, điển hình như: OAuth 2.0, OpenID Connect.

Tiêu chuẩn VPN Ethernet dựa trên BGP MPLS

Cùng xu thế phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hạ tầng mạng truyền thông cũng nâng cấp khả năng truyền dẫn dữ liệu đặc biệt là trên Internet. Mạng ảo ra đời đã chứng minh được sự an toàn và ổn định hơn các mạng Internet thông thường và điều này làm cho các bên sử dụng, điều hành hạ tầng cũng cần các cách triển khai, quản trị mạng ảo hóa vào tài nguyên riêng của mình một cách tốt hơn.

Tiêu chuẩn mạng ảo hóa SSTP

Như trong một số bài giới thiệu về các tiêu chuẩn mạng ảo hóa, mạng ảo hóa được giới thiệu như một phương thức tạo kết nối an toàn, bảo mật và tiện lợi. Chính bởi vậy, các phương thức, tiêu chuẩn mạng ảo hóa được hình thành nhằm tạo nhiều phương thức khác nhau hoặc phối hợp với nhau để tạo kết nối mạng ảo hiệu quả nhất. Tiếp nối chuỗi các bài giới thiệu về các tiêu chuẩn mạng ảo hóa phổi biến được triển khai mạng ảo hóa VPN hiện nay. Bài viết này đi vào giới thiệu về mạng ảo hóa SSTP, một trong những mạng ảo hóa ra đời sớm nhất nhưng vẫn hiệu quả và an toàn đến ngày hôm nay.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100482