Dự thảo lần 2 Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 

Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 1.0 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 21/3/2015. Sau hơn 3 năm thực hiện, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0 cần được cập nhật, bổ sung thành "Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam - Phiên bản 2.0" để phù hợp với thực tiễn phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam .

Dự thảo lần 2 Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 tải về tại đây.

Cục Tin học hóa

2453 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 27
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 27
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817810