Dự thảo Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Tin học hóa đề nghị các Anh/Chị thành viên Hội đồng CIO cho ý kiến góp ý để Cục sớm hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 38
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 38
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817820