Đồng Tháp: Kế hoạch phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 

Nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Ngày 04/8/2016, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản số 204/KHPH-STTTT-SNV về việc thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, trong giai đoạn mới, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ phối hợp thực hiện một số nội dung nhiệm vụ chủ yếu sau:

       - Nâng cao, mở rộng phần mềm một cửa điện tử và triển khai đến cấp xã;

       - Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3;

       - Xây dựng và triển khai thực hiện phần mềm đánh giá Chỉ số cải cách hành chính;

       - Nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo hướng tích hợp chức năng theo dõi kết quả giải quyết công việc và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

       - Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính; Triển khai dự án tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước; Phối hợp kiểm tra công tác cải cách hành chính hàng năm;

       - Hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin ở các ngành, tỉnh và huyện;

      - Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ và Kế hoạch kiểm tra về ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính hàng năm;

      - Xây dựng và tổ chức thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử sau khi được phê duyệt

      - Nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến xã.

Các công việc cụ thể xem tại Phụ lục kèm theo

Trần Thị Hưng Bình, Cục Tin học hóa

805 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 39
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 39
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816685