Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1654/BTTTT-ƯDCNTT 27/05/2008 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH)
1654/BTTTT-ƯDCNTT 27/05/2008 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ)
343/QĐ-TTg 02/04/2008 Thủ tướng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin
43/2008/QĐ-TTg 24/03/2008 Thủ tướng Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
64/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Chính phủ Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
35/2007/NĐ-CP 08/03/2007 Thủ tướng Nghị định Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
223/2006/QĐ-TTg 04/10/2006 Thủ tướng Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
169/2006/QĐ-TTg 17/07/2006 Thủ tướng Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
67/2006/QH11 12/07/2006 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
246/2005/QĐ-TTg 06/10/2005 Thủ tướng Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
191/2005/QĐ-TTg 29/07/2005 Thủ tướng Về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010”
235/QĐ-TTG 02/03/2004 Thủ tướng Phê duyệt Dự án tổng thể 'Ứng dụng và Phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008'
119/2003/QĐ-TTg 11/06/2003 Thủ tướng Về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính đến năm 2010
 • Trang 3 trong 3
 • <<
 • <
 • 1
 • 2
 • 3

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 53
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 53
  • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858284