Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
222/2009/TT-BTC 25/11/2009 Bộ Tài Chính Thông tư Hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử
28/2009/TT-BTTTT 14/09/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
26/2009/TT-BTTTT 31/07/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông   Thông tư Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
25/2009/TT-BTTTT 24/07/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông
24/2009/TT-BTTTT 23/07/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các hoạt động thông tin và truyền thông
1654/BTTTT-ƯDCNTT 27/05/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg
1654/BTTTT-ƯDCNTT 27/05/2008 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ)
1654/BTTTT-ƯDCNTT 27/05/2008 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH)
43/2008/TTLT-BTC-BTTTT 26/05/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
19/2008/QĐ-BTTTT 09/04/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước"
20/2008/QĐ-BTTTT 09/04/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
506/QĐ-BTTTT 31/03/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Điều hành Triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
08/2007/QĐ-BTTTT 24/12/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
02/2007/TT-BBCVT 02/08/2007 Bộ BCVT Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn
20/2007/QĐ-BBCVT 19/06/2007 Bộ Bưu chính Viễn thông Về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số
08/2005/QĐ-BBCVT 25/04/2005 Bộ Bưu chính Viễn thông Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng CNTT
95/2002/QÐ-TTg 17/07/2002 Thủ tướng Phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm 2005
13/2002/L/CTN 07/06/2002 Chủ tịch nước Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Pháp lệnh quy định về Bưu chính, Viễn thông.
43/2002/PL-UBTVQH10 25/05/2002 Quốc hội Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông
38/2001/PL-UBTVQH10 28/08/2001 Bộ Thông tin và Truyền thông Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 83
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 83
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858100