ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở SRILANKA: QUAN ĐIỂM KHẢO SÁT (PHẦN 2) 

Bảng 3 dưới đây trình bày bốn công cụ ứng dụng được lựa chọn trong Chính phủ điện tử. Một số công cụ được xác định dưới đây có thể được coi là không đáng kể vì chúng đại diện cho các giá trị rỗng...

Tuy nhiên, kết quả làm nổi bật rõ ràng tầm quan trọng của các ứng dụng như vậy trong bối cảnh tổ chức cụ thể, ví dụ như các cơ quan luật định. Rõ ràng là các tổ chức công trong nước không sử dụng hầu hết các công cụ trong Chính phủ điện tử. Đây là kết quả của việc thiếu sự lãnh đạo thích hợp trong các thể chế khu vực công liên quan đến Chính phủ điện tử. Một lý do giải thích cho tình trạng này là Chính phủ điện tử ở các nước như nước ta thường là một quá trình được định hướng từ bên ngoài. Saxena nói rằng “tác động của Chính phủ điện tử hơi khác đối với các nước đang phát triển. Trong khi cải cách khu vực công hoặc phong trào NPM ở các nước công nghiệp phát triển được thúc đẩy từ bên trong (như ở Anh, Hoa Kỳ, v.v.) ở hầu hết các nước đang phát triển, các cải cách khu vực công được thúc đẩy từ bên ngoài, thông qua Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài trợ khác”. Phần lớn những người được hỏi trong cuộc khảo sát không biết nhiều về việc sử dụng Chính phủ điện tử, WAN hoặc LAN. Họ chỉ có kiến ​​thức về các ứng dụng liên quan đến tự động hóa văn phòng. Một số người được hỏi phản biện nhiều hơn về đào tạo, cơ sở vật chất và thiết bị CNTT. Một giảng viên từ một trường đại học hàng đầu nói rằng mặc dù anh ấy phải dạy cho sinh viên CNTT nhưng sự tiếp xúc của ngành rất cần thiết đã không được cung cấp. Theo một số đại biểu, thiếu sự hỗ trợ, nhiệt tình và khuyến khích từ các cơ cấu tổ chức hiện hành, cho các nghiên cứu cao hơn và thiếu trình độ chuyên môn về CNTT là những trở ngại lớn để phát triển CNTT-TT trong khu vực Chính phủ.

Bảng 3. Việc áp dụng các công cụ Chính phủ điện tử đã chọn theo tỷ lệ phần trăm (%)

Loại

E

F

G

H

Các bộ

0

0

20

20

Các phòng ban

30

30

40

20

Cơ quan theo luật định

47

47

58

41

E = Sử dụng e-mail để phổ biến thông tin trong tổ chức

F = Sử dụng Internet cho các yêu cầu thông tin

G = Cung cấp thông tin hỗ trợ web cho công chúng

H = Web kích hoạt các dịch vụ khiếu nại cho công chúng

Tuy nhiên, các tổ chức Chính phủ, đã sử dụng các công cụ này, đã đạt được lợi thế cạnh tranh nhờ có văn hóa hiểu biết về CNTT trong tổ chức. Nghiên cứu trên cuộc khảo sát web của các viện, Chính phủ cho thấy một số viện đang áp dụng cách tiếp cận đổi mới hơn để kinh doanh với công dân của họ. Tình hình này là một thuận lợi cho việc triển khai Chính phủ điện tử. Mặt khác, tỷ lệ sử dụng Internet và e-mail rất thấp trong các bộ và ban ngành của Chính phủ là một điểm yếu. Tuy nhiên, có những khả năng để tăng cường hơn nữa ứng dụng CNTT-TT trong các cơ sở này. Các chính sách của các tổ chức khu vực Chính phủ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc áp dụng và sử dụng công nghệ mới trong khu vực công. Tuy nhiên, một số công cụ trong Chính phủ điện tử được các cơ quan có thẩm quyền sử dụng rộng rãi. Khả năng thích ứng của các bộ và ban ngành đối với Chính phủ điện tử còn chậm do thiếu việc sử dụng các công cụ liên quan đến công nghệ mới.

Bảng 4 cho thấy, sáu công nghệ khác nhau được coi là quan trọng trong việc sử dụng Chính phủ điện tử ở Sri Lanka. Điều đáng nói là một số yếu tố được xác định dưới đây có thể được coi là ít quan trọng hơn. Đó là kết quả của việc thiếu các chiến lược của khu vực Chính phủ và các chính sách sai lầm được thực hiện trong các trực giác liên quan đến công nghệ mới này. Ví dụ, việc sử dụng internet giữa các nhân viên trong khu vực Chính phủ là ở mức tối thiểu bởi vì nó bị hạn chế truy cập internet.

Bảng 4. Mức độ sẵn sàng với Công nghệ điện tử

Hình thức

Mức sử dụng hiện tại (%)

Tự động hóa văn phòng

77%

E-mail

42%

Internet

6%

Sự hiện diện trên web

74%

LAN

74%

WAN

3%

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là 77% khu vực Chính phủ trực giác sử dụng một số hình thức tự động hóa. Cũng cần đề cập đến rằng 74% các tổ chức trong nghiên cứu có sự hiện diện của web. Hơn 80% người được hỏi cho rằng cần cung cấp thông tin dựa trên web bằng ngôn ngữ địa phương. Tuy nhiên, việc áp dụng các ngôn ngữ địa phương ở giai đoạn cực kỳ thấp. Ít hơn 5% các tổ chức công cộng ở Sri Lanka cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ Sinhala hoặc Tamil. Đây là một điểm yếu lớn trong Chính phủ điện tử ở Sri Lanka, và điều đó sẽ dẫn đến một rào cản để đưa Chính phủ điện tử trở thành công dân bình thường của đất nước. Hơn nữa, 74% tổ chức được khảo sát có Mạng cục bộ. Đây một lần nữa là điểm mạnh trong việc các tổ chức Chính phủ chuyển chúng sang thế giới điện tử. Đang có những bước phát triển đáng khích lệ trong bối cảnh thiếu nguồn lực cũng như bỏ lỡ cơ hội với các nguồn lực chưa được sử dụng đầy đủ về Chính phủ điện tử trong nước. Trong bối cảnh này, một câu hỏi đặt ra là liệu quốc gia đó có tận dụng và khai thác tối đa tình hình có lợi bằng một số công nghệ nhất định hay không. Như Dravidrajhu đã đề cập "Tài liệu chính thức về SriLanka điện tử  không nêu rõ các dịch vụ mà Chính phủ muốn cung cấp qua internet."

Tuy nhiên, nó đã được đề cập trong tài liệu Chính sách về Chính phủ điện tử với tầm nhìn là “Chính phủ điện tử đổi mới cho công dân được trao quyền”. Nó không được cho biết chiến lược thực hiện để đạt được tầm nhìn đã nêu. Đây là điểm yếu lớn trong hoạch định chính sách của nỗ lực Chính phủ điện tử Sri Lanka.

Hình l. Phân tích SWOT về mức độ sẵn sàng của Chính phủ điện tử của các tổ chức Sri Lanka

Điểm mạnh

Điểm yếu

Tự động hóa văn phòng

Sử dụng máy tính thấp

Mạng cục bộ

Thiếu nguồn lực

Tỷ lệ hiện diện web cao

Nhân viên thừa

Sẵn sàng áp dụng ICT

Tỷ lệ sử dụng Internet thấp

 

Tỷ lệ sử dụng e-mail thấp

 

Không có kết nối với mạng WAN

 

Chính sách sai

 

Đào tạo khu vực tư nhân kém

 

Thiếu nhân viên được đào tạo

 

Không có quyền truy cập vào các khu vực hẻo lánh

 

Đề kháng với sự thay đổi

Những cơ hội

Các mối đe dọa

Các cơ sở đào tạo

Không có tầm nhìn rõ ràng

Nhân viên không hoạt động

Văn hóa hiểu biết về CNTT

Thiếu lãnh đạo

Tài trợ nước ngoài

Sử dụng ngôn ngữ địa phương tối thiểu

Hỗ trợ kỹ thuật nước ngoài

Thiếu chiến lược

Dịch vụ của các chuyên gia địa phương

Không có nhà vô địch Chính phủ điện tử nào trong Nội các

Tạo thuận lợi cho giao dịch

Không có định hướng cho nhân viên

Dịch vụ tương tác

Nhận thức cộng đồng kém

 

Sơ suất chính trị

Đây lại là con số thấp đáng kể khi các tổ chức kết nối với Mạng diện rộng. Không có cam kết thực sự để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với Chính phủ điện tử ở các vùng sâu vùng xa. Ngược lại ở Ấn Độ, nhiều Chính phủ khu vực ứng dụng Chính phủ điện tử thành công đã tập trung sự chú ý nghiêm túc của họ vào việc truy cập từ xa thông qua mạng. Các nghiên cứu đã mô tả hoạt động của Chính phủ điện tử ở Ấn Độ đã tập trung vào mức độ phủ sóng rộng rãi trong nhiều bang của Ấn Độ được nối mạng hoàn toàn. Theo như Sri Lanka lo ngại, đây là một điểm yếu lớn trong việc thực hiện Chính phủ điện tử vì mức độ sẵn sàng về cơ sở hạ tầng còn rất thấp ở các vùng sâu vùng xa. Do đó, có cơ hội phát triển khả năng tiếp cận Chính phủ điện tử cho người dân ở các vùng sâu, vùng xa. Nếu khu vực Chính phủ bỏ qua nhu cầu này, điều này chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa cho việc triển khai thành công Chính phủ điện tử trong nước.

Việc sử dụng Internet của các tổ chức thuộc khu vực Chính phủ ở mức thấp là 6% do các hạn chế của cơ quan chức năng. Mặt khác, nhân viên chạy không tải có thể lạm dụng các tài nguyên này nếu họ được phép mà không có hạn chế. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các tổ chức thuộc khu vực Chính phủ bị hạn chế chỉ có sự hiện diện của web. Trong khi hầu hết các sáng kiến ​​Chính phủ điện tử hiện nay đều tập trung vào việc cung cấp thông tin và các dịch vụ cơ bản, chúng tôi tin rằng thành công của Chính phủ điện tử sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho người dân. Do đó, điều tối quan trọng là phải mở rộng ứng dụng Chính phủ điện tử trong việc cung cấp dịch vụ và tạo thuận lợi giao dịch cho công chúng. Cung cấp các dịch vụ trực tuyến và tạo thuận lợi cho giao dịch là những cơ hội đối với Chính phủ điện tử ở Sri Lanka. Một số tổ chức sử dụng Internet như một nguồn tài nguyên cho các yêu cầu thông tin nội bộ của họ. Tuy nhiên, các dịch vụ này hầu hết chỉ giới hạn thời gian cho nhân viên cấp quản lý và hành chính. Các nhân viên nhỏ trong một số tổ chức đã được đào tạo về cách sử dụng máy tính. Tuy nhiên, thật không may, hầu hết họ không tin rằng họ đã được đào tạo thích hợp hoặc có đủ thời gian để tham gia vào các khía cạnh thực tế. Theo một số người được hỏi, họ đã được đào tạo ngắn hạn và điều đó bị hạn chế chỉ để có định hướng với một gói phần mềm nổi tiếng. Một số người được hỏi cho biết rằng họ đã tự mình sắp xếp việc đào tạo trong các tổ chức thuộc khu vực tư nhân là một sự lãng phí tiền bạc.

Ở đây, chúng ta nên đặt câu hỏi về chất lượng giáo dục CNTT-TT của các tổ chức tư nhân. Điều đáng tiếc là ngay cả khi đã có nhiều cơ sở Chính phủ đủ năng lực như các trường đại học, viện đào tạo để đào tạo về CNTT-TT trong nước. Một số ít trong số chúng được sử dụng để đào tạo nhân viên khu vực Chính phủ với các cơ sở này. Ngoài sự hiện diện trên web của các tổ chức này, hầu hết thời gian là kết quả của nỗ lực cô lập của một hoặc nhiều nhân viên. Tuy nhiên, chương trình SriLanka điện tử đã tạo ra động lực rất cần thiết cho văn hóa hiểu biết về CNTT trong các tổ chức này. Kết quả là, hầu hết các tổ chức đã có một số hiện diện trực tuyến trong hai năm qua nhưng chỉ có một số hạn chế trong số đó vẫn đang tiếp tục sau sự sụp đổ của chế độ trước.

Mặt khác, thái độ tiêu cực đối với Chính phủ điện tử là một vấn đề lớn khác nhưng điều này hoàn toàn là do sự thiếu hiểu biết về Chính phủ điện tử. Một giám đốc hành chính của một phòng được đào tạo tại Hàn Quốc trong dự án SriLanka điện tử  nói rằng ông không tin rằng Sri Lanka có thể thực hiện thành công Chính phủ điện tử. Nguyên nhân được ông chỉ ra là ngay cả ở những quốc gia như Hàn Quốc, người già ở các vùng sâu, vùng xa cũng gặp khó khăn nên Chính phủ điện tử không phải là một lựa chọn tốt đối với chúng tôi. Không thực tế khi kỳ vọng độ chính xác và tỷ lệ thành công 100% trong bất kỳ hệ thống nào, và đây là thái độ của những nhân viên quyết định trong khu vực Chính phủ đối với Chính phủ điện tử. Đa số các quan chức cấp hành pháp trong khu vực công không có ý kiến ​​đúng đắn về Chính phủ điện tử. Vì vậy, một ưu tiên, các cơ cấu tổ chức mang tính chính trị hóa cao và cơ cấu tổ chức quan liêu nên được tổ chức lại theo cách thức để phù hợp thành công với Chính phủ điện tử trong nước. Cần phải có một nỗ lực tập thể để đạt được mục tiêu này của các học giả, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức cho vay, các nhà nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội để gặt hái những lợi ích của Chính phủ điện tử cho người dân nước này.

Trong nghiên cứu này, người ta đã tiết lộ rằng 77% các tổ chức thuộc khu vực Chính phủ đang sử dụng một số hình thức tự động hóa. Việc xử lý dữ liệu, bảng tính, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng liên quan đến trình bày đã được các tổ chức trong nghiên cứu sử dụng rất nhiều. Kết quả là, một nhóm nhân viên được chọn trong khu vực công có quyền truy cập thường xuyên vào máy tính trong công việc hàng ngày của họ. Mức sử dụng máy tính trung bình của một số nhân viên được chọn trong các cơ quan Chính phủ là cao mặc dù các nhân viên khác có khả năng tiếp cận máy tính tương đối thấp. Trong trường hợp của các bộ Chính phủ, tỷ lệ sử dụng máy tính thấp. Đối với các cơ quan luật định, mặc dù tổng mức sử dụng máy tính trên mỗi nhân viên cao hơn nhưng mức sử dụng của nhân viên cũng thấp.

Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng các cơ quan và ban ngành trong nước liên quan đến việc cung cấp thông tin trên web và các dịch vụ khiếu nại đã hỗ trợ web cho công chúng. 74% các tổ chức trong nghiên cứu đã tiếp tục với sự hiện diện của web. Tuy nhiên, nhìn chung, ở Sri Lanka chỉ có 167 tổ chức trực giác hiện diện trên web trong tổng số 572 tổ chức khu vực công. Phần lớn các tổ chức này tự giới hạn việc cung cấp thông tin dựa trên web và hầu hết các trang web của họ không được cập nhật thường xuyên. Ví dụ: Cổng thông tin điện tử chính thức của Sri Lanka http://www.gov.lk/ đã liệt kê 42 bộ Chính phủ nhưng chỉ có 14 bộ có sự hiện diện trên web thực sự. Với sự thay đổi của Chính phủ vào tháng 4 năm 2004, không có sự thay đổi rõ ràng nào trong các hoạt động của Chính phủ điện tử có liên quan, mặc dù chương trình SriLanka điện tử  đã được tiếp tục với sự hỗ trợ của Chính phủ mới. Điều này có thể là như vậy bởi vì những thay đổi chính sách khác khiến các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thực hiện. Dự kiến ​​rằng chương trình tái cấu trúc của Chính phủ theo SriLanka điện tử  sẽ giúp thay đổi hiện trạng và đưa Sri Lanka hướng tới sự phát triển nhanh chóng với thành công của Chính phủ điện tử. Do đó, điều tối quan trọng là phải thay đổi thái độ của Chính phủ hiện tại đối với Chính phủ điện tử theo hướng tích cực hơn để đạt được chuyển đổi toàn diện từ khu vực công.

Ngoài ra, còn có thái độ tiêu cực đối với Chính phủ điện tử trong khu vực công. Hầu hết các nhân viên cấp điều hành không hiểu biết về CNTT, do đó họ không muốn lãnh đạo trong việc giới thiệu hoặc triển khai Chính phủ điện tử. Gunatunge và Karunanayake nói rằng, “hơn nữa họ không thích thay đổi chủ yếu vì sợ mất đi mối quan hệ quyền lực hiện có của họ với những nhân viên còn lại. Văn hóa quan liêu hiện có bảo vệ quyền bá chủ chính trị của họ bên trong cũng như bên ngoài tổ chức ”. Tình trạng này trong khu vực công một lần nữa được nhấn mạnh bởi tỷ lệ phản hồi đối với nghiên cứu hiện tại thấp. Hầu hết các nhân viên trong khu vực Chính phủ mà bảng câu hỏi được gửi đến thậm chí không muốn tham gia vào một nghiên cứu về bản chất này.

Nhìn chung, các ứng dụng Chính phủ điện tử ở Sri Lanka vẫn ở giai đoạn đầu, giới hạn trong việc cung cấp thông tin dựa trên web, nhưng chưa thể chứng kiến ​​sự tương tác hoặc tạo thuận lợi giao dịch. Do đó, tỷ lệ thành công của Chính phủ điện tử cũng ở mức rất thấp vì người dân không có phương tiện thụ hưởng thông qua các sáng kiến ​​này. Ví dụ, Bộ Di trú được coi là một trong những thành công khi giới thiệu vấn đề máy tính hóa hộ chiếu. Tuy nhiên, ngay cả ngày hôm nay bạn vẫn thấy hàng trăm người từ các vùng sâu vùng xa của đất nước xếp hàng trước Cục quản lý xuất nhập cảnh để xin được Hộ chiếu giữa muôn vàn khó khăn.

Mặt khác, phản hồi đối với các thắc mắc của người dân liên quan đến Chính phủ điện tử ở mức rất thấp. Khu vực Chính phủ nói chung vẫn không tin vào tiềm năng của CNTT-TT trong việc cung cấp các dịch vụ Chính phủ lấy người dân làm trung tâm. Tác giả đã nhiều lần liên hệ với một số cơ quan rất quan trọng để có được thông tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu đang diễn ra của mình. Các quan chức thậm chí không thừa nhận việc nhận được các e-mail được gửi đến. Thiếu minh bạch và trách nhiệm có thể đã ảnh hưởng đến tình trạng đáng tiếc này. Tuy nhiên, một ưu tiên là vấn đề thái độ này phải được khắc phục để khai thác các kết quả tốt nhất của Chính phủ điện tử cho Sri Lanka.

Có thể thấy rằng chỉ riêng sự hiện diện web và kết nối mạng LAN không đảm bảo sự tham gia của khu vực công vào Chính phủ điện tử. Để thành công trong Chính phủ điện tử, các tổ chức khu vực công cần có tầm nhìn, sự lãnh đạo chính xác và các chiến lược được lựa chọn để thực hiện Chính phủ điện tử với các công nghệ như mạng diện rộng có truy cập internet, truy cập băng thông rộng, điện toán đám mây và quan trọng hơn là sử dụng rộng rãi hơn CNTT thông qua đào tạo và tiếp cận cộng đồng (nhân viên cũng như công chúng) trong nước. Để tạo ra xã hội liên kết này, Chính phủ cần sử dụng thông minh các công nghệ thông tin và truyền thông được nối mạng và tương tác. Điều đó sẽ đảm bảo việc thực hiện Chính phủ điện tử thành công trong các tổ chức Chính phủ cũng như trong toàn quốc.

Bùi Trung Hiếu 

Tài liệu tham khảo:

https://www.researchgate.net/profile/Devaka-Punchihewa/publication/328028275_The_Measurement_of_e-Government_Readiness_in_Sri_Lanka_Survey_Perspectives_From_Policy_to_Reality/links/5bb3921f45851574f7f511e4/The-Measurement-of-e-Government-Readiness-in-Sri-Lanka-Survey-Perspectives-From-Policy-to-Reality.pdf#page=41

 

346 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 37
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 37
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100658