Điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp năm 2015 

Nhằm điều tra, thu thập thông tin về hiện trạng ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp để làm cơ sở đánh giá khả năng ứng dụng CNTT và triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi Công văn số 746/THH-ƯDCNTTDN  ngày 03/11/2015 V/v khảo sát tình hình ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp năm 2015 đến các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp.

 

Nội dung Công văn 746/THH-ƯDCNTTDN tải về tại đây.

 

Phương án điều tra và Phiếu khảo sát xin tải về tại đây.

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Đ/c Nguyễn Lê Minh, Mobile: 0972074186, email:nlminh@mic.gov.vn

724 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 49
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 49
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266809