Điều tra thực trạng và nguồn nhân lực để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 

Ngày 03/10/2013, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 820/ƯDCNTT-TTHTQT gửi Đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Sở, ban, ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều tra thực trạng và nguồn nhân lực để triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.

 

Toàn văn các Phiếu điều tra đề nghị các đơn vị tải về tại đây:

 

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Phiếu 01;

 

2. Đối với các Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Phiếu 02;

 

3. Đối với Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Phiếu 03.

 

Phiếu điều tra của các đơn vị xin gửi về Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/11/2013 theo địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

 

Bản điện tử xin gửi về địa chỉ: lqhung@mic.gov.vn (đ/c Lê Quốc Hưng) vàdttvan@mic.gov.vn (đ/c Đinh Thị Thanh Vân).

 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: đ/c Đinh Thị Thanh Vân, điện thoại: 0904. 867575.

688 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 33
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 33
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266553