Thứ tự Tên dịch vụ công Mức độ  
1
Đăng ký giảng viên về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Mức 3
2
Đăng tải thông tin về các cơ sở đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin
Mức 4

 

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, bạn cần thực hiện theo các bước sau:
• Bước 1: Đăng ký tài khoản
Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng nhấp chuột vào đây để đăng ký
• Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống
• Bước 3: Đăng ký hồ sơ trực tuyến
• Bước 4: Theo dõi hồ sơ
Bạn đánh giá như thế nào về tính tiện dụng và mức độ hiệu quả mà dịch vụ công mang lại?
1. Rất tốt, 3 phiếu (17 %)
2. Tốt, 0 phiếu (0 %)
3. Bình thường, 15 phiếu (83 %)
4. Không cần thiết, 0 phiếu (0 %)
Tổng số phiếu: 18

Đăng nhập hệ thống