Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch cung cấp 100% DVCTT mức độ đủ điều kiện trong năm 2021 

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 2662/BTTTT-THH về việc đẩy mạnh triển khai Kế hoạch cung cấp 100% DVCTT mức độ  đủ điều kiện trong năm 2021.

Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc rà soát các dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 tại các địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp danh sách dịch vụ công có thể tham khảo để cung cấp trực tuyến mức độ 4: Danh mục dịch vụ công tham khảo để cung cấp trực tuyến mức độ  tại các địa phương 

2312 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 60
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 60
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100616