Danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đã được đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-BTTTT ngày 14/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Bộ tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) để thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT (viết tắt là Bộ TCĐG),

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đã được đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật theo danh sách như sau:

TT

 

Giải pháp

 

Nhà cung cấp

 

Kết quả đánh giá

 

Ghi chú

 

 

1

 

Tên: Phần mềm “Cổng Dịch vụ côngvà Phần mềm hệ thống một cửa điện tử VNPT iGate trên nền tảng VNPT eGov 2.0”

 

Tên viết tắt: VNPT iGate

 

Phiên bản: 2.0.0

 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 

-Đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật;

 

- Đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT; kết nối với Cổng DVC quốc gia.

 

 

 

2

 

Tên: Phần mềm Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin Một cửa điện tử

Phiên bản 2.0

 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường

 

- Đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật;

- Đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT; kết nối với Cổng DVC quốc gia.

 

 

Sản phẩm có phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động thông minh.

 

3

 

Tên: Cổng Dịch vụ công và Phần mềm một cửa điện tử Viettel

Tên viết tắt: V1Gate

 

Phiên bản: 2.0

 

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

 

- Đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật;

- Đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT; kết nối với Cổng DVC quốc gia.

 

 

 

4

 

Tên: Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

 

Tên viết tắt: FPT.eGOV

 

Phiên bản: 1.0

 

 

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

 

- Đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật;

- Đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT; kết nối với Cổng DVC quốc gia.

 

 

 

5

 

Tên: Cổng Dịch vụ công và Phần mềm Một cửa điện tử EFY Việt Nam

Tên viết tắt: EFY-eCS

 

Phiên bản: 5.0

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam

 

- Đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật;

- Đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT; kết nối với Cổng DVC quốc gia

 

 

 

6

 

Tên: Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Tên viết tắt: DGOV Phiên bản: 1.0

 

Công ty Cổ phần Công nghệ số thông minh

 

- Đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật

 

- Đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT; kết nối với Cổng DVC quốc gia

 

 

7

 

Tên: Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tích hợp liên thông SAVIS e-Gate 3.0 trên nền tảng số SAVIS Digital Gov 2.0

Tên viết tắt: SAVIS e-Gate

 

Phiên bản: 3.0

 

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

 

- Đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật;

- Đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT; kết nối với Cổng DVC quốc gia.

 

 

(Danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật theo kết quả đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Cục Tin học hóa

25485 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 2
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 2
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816753