Đà Nẵng: Báo cáo triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP 

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng có báo cáo số 2888/STTTT-CNTT về triển khai triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP.

Theo đó danh sách dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình, một phần như sau:

 Thành phố đã triển khai 1.887 DVCTT, trong đó có 1.801 DVCTT toàn trình, chiếm tỷ lệ 95% và 86 DVCTT một phần, chiếm tỷ lệ 5%. Danh sách đã được công bố trên Cổng Dịch vụ công thành phố (https://dichvucong.danang.gov.vn) theo quy định.

Hiện nay, Đà Nẵng còn 86 dịch vụ công trực tuyến một phần gồm:

- Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

- Đăng ký lại kết hôn

- Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

- Đăng ký khai sinh lưu động

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (UBND quận/huyện)

- Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

- Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

- Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; khai tử; thay đổi hộ tịch)

- Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

- Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

- Đăng ký kết hôn lưu động

- Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

- Đăng ký khai tử lưu động

- Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

- Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

- Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

- Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

- Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

- Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

- Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

- Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

- Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

 UBND thành phố đã triển khai các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả DVCTT:

 UBND thành phố đã ban hành văn bản giao chỉ tiêu DVCTT gắn trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị từ năm 2021 và tiếp tục trong năm 2022

- Công văn số 2698/UBND-STTTT ngày 06/5/2021 về việc đăng ký triển khai dịch vụ công mức độ 4. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch đưa các thủ tục hành chính chưa triển khai DVCTT mức 4 lên mức 4.

- Công văn số 1998/UBND-STTTT ngày 13/4/2022 chỉ đạo tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), với nội dung chính: triển khai triệt để giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ và khuyến khích tổ chức/công dân sử dụng DVCTT như hỗ trợ chi phí, giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến, hỗ trợ mở tài khoản điện tử và nộp trực tuyến, triển khai mô hình “Thôn điện tử”, “Khu dân cư điện tử” …

- Công văn số 5380/UBND-STTTT ngày 03/10/2022 chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ DVCTT, trong đó giao chỉ tiêu gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đến cuối năm 2022 đạt tối thiểu 85% dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến và đạt 65% hồ 2 sơ trực tuyến (trên tổng số hồ sơ tại cơ quan, đơn vị). Đến nay, toàn thành phố có 85,75% dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ trực truyến đã đạt 67%.

Đồng thời đã chuẩn hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng để cải tiến chất lượng DVCTT:

- Triển khai Nền tảng Công dân số thành phố Đà Nẵng, tại Công văn số 2236/STTTT-CNTT ngày 12/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Mỗi người dân có tài khoản công dân số và Kho dữ liệu trên Hệ thống để sử dụng dich vụ công, tiện ích của chính quyền và doanh nghiêp có thể tra cứu giảm thành phần hố sơ. Hồ sơ công dân số cho mỗi người dân do người dân đăng ký và được hệ thống cấp phát tài khoản nhằm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ trong quá trình người dân sử dụng dịch vụ công; tài khoản công dân số do công dân quản lý và sử dụng các dữ liệu này để sử dụng dịch vụ tiếp theo, không phải khai báo lại hoặc không nộp thêm thành phần hồ sơ đã có; sử dụng thông tin, dữ liệu, kết qua thủ thục hành chính số của mình để nộp hồ dịch vụ công các lần sau. Ngoài ra, mỗi người dân có 01 mã QR duy nhất (theo chuẩn quốc gia) các thông tin được mã hóa để người dân sử dụng trong các giao dịch dịch vụ công (dịch vụ với chính quyền, doanh nghiệp: điện, nước, môi trường, y tế, giáo dục, ngân hàng; kiểm soát vào/ra...).

+ Thông tin của người dân được bảo mật theo mô hình 04 lớp do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; xác thực đăng nhập sử dụng qua OTP (tương tự như các Ngân hàng đang áp dụng cho khách hàng giao dịch thanh toán).

- Triển khai Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính số: UBND thanh phố ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31/3/2022 về việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sở TT&TT xây dựng và triển khai đưa vào sử dụng chính thức từ tháng 7/2022 (Công văn số 1504/STTTT-CNTT ngày 28/6/2022). Hệ thống cho phép tự động tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ TTHC được ký số từ Phần mềm Một cửa điện tử sau khi hồ sơ được xác nhận hoàn thành; cho phép Tổ chức/Công dân, cán bộ công chức tải tài liệu ký số lên Kho để lưu trữ.

 UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chính sách giảm phí, lệ phí để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT (Công văn số 1998/UBND-STTTT ngày 13/4/2022 và Công văn số 5380/UBND-STTTT ngày 03/10/202) 3 Đến nay, có hầu hết cơ quan, địa phương giảm phí, lệ phí; tiêu biểu như UBND quận Hải Châu, UBND xã Hòa Bắc, UBND phường Hòa Hải, UBND phường Thạch Thang, UBND phường Xuân Hà, UBND phường Thanh Khê Tây). Từ năm 2019, UBND thành phố đã ban hành chính triển khai sách giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT và tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt trong năm 2022.

- UBND thành phố ban hành Công văn số 7732/UBND-STTTT ngày 14/11/2019 về việc đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó giao các cơ quan rà soát, công bố áp dụng giảm thời gian xử lý đến 50% xử lý hồ sơ DVCTT mức 3, 4 so với xử lý hồ sơ trực tiếp; Công văn số 1998/UBND-STTTT ngày 13/4/2022 tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ và khuyến khích tổ chức/công dân sử dụng DVCTT như hỗ trợ chi phí.

- Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố, năm 2020 có thêm 4 cơ quan, địa phương, năm 2021 có thêm 8 cơ quan, địa phương và năm 2022 có hầu hết cơ quan, địa phương thông báo áp dụng. Tiêu biểu như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, phường …

 Về nội dung nghiên cứu triển khai thí điểm một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy - Thành phố tổ chức xây dựng CSDL địa chính, trong đó số hóa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cho phép tra cứu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính mà không cần cung cấp bản giấy (Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố).

 - Triển khai Hệ thống quản lý nhân hộ khẩu (Công văn số 4089/UBNDSTTTT ngày 02/6/2017 của UBND thành phố) và tổ chức thí điểm sử dụng dữ liệu nhân, hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính, trong đó cập nhật, bổ sung thông tin CMND vào Hệ thống để thực hiện tra cứu (Công văn số 232/UBNDSTTTT ngày 10/01/2019 của UBND thành phố).

- Triển khai thí điểm bỏ thành phân hồ sơ là bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các hồ sơ đã thực hiện tra cứu trên cơ sở dữ liệu doanh nghiệp (Công văn số 2709/UBND-STTTT ngày 07/5/2021 của UBND thành phố).

 Về nghiên cứu triển khai Trợ lý ảo hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng DVCTT.

Thành phố đã triển khai Tổng đài hỗ trợ 1022 từ năm 2011, áp dụng Trợ lý ảo (chatbot) để hỗ trợ giải đáp thông tin dịch vụ công từ năm 2017 và dự kiến trong tháng 11/2022 sẽ triển khai thêm callbot.

Với những định hướng, giải pháp phù hợp, thành phố Đà Nẵng đã tạo dựng niềm tin, hướng người dân đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng hiệu quả.

Xuân Cường

64 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 36
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 36
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816780