Cục Ứng dụng công nghệ thông tin: Thông báo kết quả thi tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2013 

Ngày 10/7/2013, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin đã ban hành văn bản số 518/TB-ƯDCNTT Thông báo kết quả thi tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013.

Cục Ứng dụng CNTT trân trọng thông báo kết quả như sau:

1. Kết quả kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Ứng dụng CNTT năm 2013xem tại đây;

2. Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Ứng dụng CNTT năm 2013 xem tại đây.

1562 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816818