Cục Tin học hóa: Xin ý kiến về nội dung Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia”

Thực hiện Quyết định số 1089/QĐ-BTTTT ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu quốc gia” trình Thủ tướng Chính phủ, Cục Tin học hóa đã triển khai xây dựng dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Để nội dung của Đề án phù hợp với tình hình thực tế, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc xây dựng, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia; nhằm tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu quốc gia, ngày 16/11/2016, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 770/THH-CSHTTT gửi cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xin ý kiến về nội dung Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia”.

 

Cục Tin học hóa gửi các tài liệu của Đề án và đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có ý kiến đóng góp để Cục Tin học hóa sớm hoàn thiện các dự thảo, báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817885