Cục Tin học hóa: Xin ý kiến góp ý Dự thảo Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ xây dựng và ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh.

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Thông tin và Truyền thông giao, Cục Tin học hóa đã xây dựng Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (Dự thảo).

Văn bản góp ý của Quý đơn vị xin gửi về địa chỉ: Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin - Cục Tin học hóa, Tầng 20, Tòa nhà Cục Viễn thông - VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Bản mềm gửi về địa chỉ mail: chnam@mic.gov.vn và pttrinh@mic.gov.vn.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ Ông Cao Hoàng Nam, Phòng Tư vấn - Phát triển nghiệp vụ đầu tư, điện thoại: 0914.363.550.

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 53
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 53
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858331