CỤC TIN HỌC HÓA XIN Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN TRÁCH CNTT DỰ THẢO MÔ HÌNH THAM CHIẾU NGHIỆP VỤ (BRM – Business Reference Model)

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0, trong thời gian qua Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông; các chuyên gia thuộc Tổ tư vấn của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử; các chuyên gia kiến trúc của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam để nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế về xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử.

Hiện nay, Cục Tin học hóa đã hoàn thiện dự thảo tài liệu Mô hình tham chiếu nghiệp vụ (Business Reference Model - BRM), đây là một loại mô hình tham chiếu trong tài liệu về các mô hình tham chiếu (gồm: Mô  hình tham chiếu nghiệp vụ, mô hình tham chiếu dữ liệu, mô hình tham chiếu ứng dụng, mô hình tham chiếu kỹ thuật, mô hình tham chiếu an toàn bảm mật) thuộc dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 sẽ được hoàn thiện thời gian tới.

Cách tiếp cận xây dựng BRM dựa vào chức năng, nghiệp vụ của cả Chính phủ trong cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp, trong nội bộ cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước với nhau; không phụ thuộc vào việc bộ, ngành nào được giao quản lý, thực hiện chức năng, nghiệp vụ nào (các chức năng, nghiệp vụ trong BRM của Chính phủ không sắp xếp, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành).

Dự thảo BRM được cấu trúc thành 03 cấp. Cấp 1 – cấp cao nhất mô tả các Khối chức năng, nghiệp vụ chính của Chính phủ; Cấp 2 bao gồm các Nhóm dịch vụ có tính chất tương đồng thuộc từng Khối chức năng (không phụ thuộc các Nhóm dịch vụ thuộc chức năng quản lý của bộ, ngành nào); Cấp 3 – cấp thấp nhất bao gồm các Loại dịch vụ thuộc từng Nhóm dịch vụ và cũng không phụ thuộc các dịch vụ thuộc chức năng quản lý của bộ, ngành nào.

Để bảo đảm BRM bao gồm toàn bộ các chức năng, nghiệp vụ của Chính phủ, Cục Tin học hóa xin ý kiến các đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, ngành, địa để cho ý kiến góp ý hiệu chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Tin học hóa trước ngày 08/3/2019, theo địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), Số 68 đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết khác cần thiết xin liên hệ anh Nguyễn Thanh Thảo – Trưởng phòng Chính sách ứng dụng CNTT – Cục Tin học hóa; điện thoại: 090. 4136368; thư điện tử: ntthao@mic.gov.vn

         

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 82
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 82
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858117