Cục Tin học hóa: thống kê chỉ tiêu theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 

Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ...

Cục Tin học hóa trân trọng liên hệ và đề nghị Quý Cơ quan cung cấp thông tin, số liệu về các chỉ tiêu nêu trên và gửi về Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 21/10/2019.

Biểu mẫu cung cấp thông tin theo: 

- Công văn số 1004/THH-TTDVCTT ngày 11/10/2019 gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo mẫu đính kèm.

- Công văn số 1005/THH-TTDVCTT ngày 11/10/2019 gửi Đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo mẫu đính kèm.

Văn bản phúc đáp và số liệu xin gửi về địa chỉ email: mthai@mic.gov.vn (đồng chí Mai Thanh Hải, điện thoại: 0936.229.099). 

10793 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 60
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 60
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100590