Cục Tin học hoá: Thông báo thi tuyển viên chức Vòng 2 

Cục Tin học hoá có Thông báo số 02/TB-THH-HĐTD ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc tổ chức thi tuyển viên chức của Cục Tin học hoá.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thời gian thi: 8h30 ngày 30/3/2020

Địa điểm: Phòng họp số 2109, tầng 21, Cục Tin học hoá, Toà nhà Cục Viễn Thông, 68 Dương Đình Nghệ, Hà Nội

Danh sách thí sinh dự thi kèm theo tại đây.

18471 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 67
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 67
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19703784