Cục Tin học hóa thông báo kết quả thi tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Tin học hóa năm 2019 

Ngày 14/11/2019, Cục Tin học hóa có văn bản số 1187/TB-THH về việc Thông báo kết quả thi tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Tin học hóa năm 2019. Kết quả kỳ thi tuyển công chức làm việc tại Cục Tin học hóa năm 2019 được đăng tải tại đây.

14443 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 6
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 6
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816753