Cục Tin học hóa: QUY TRÌNH ISO 

Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Tin học hóa phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008.

STT

Nội dung/Quy trình

Download

1

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Tin học hóa phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (QĐ số 235/QĐ-THH)

Tải về

2

Quyết định ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Cục Tin học hóa (QĐ số 182/QĐ-THH)

Tải về

3

Quyết định ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của Cục Tin học hóa (QĐ số 183/QĐ-THH).

Tải về

4

Các tài liệu và quy trình ISO.

Tải về

 

Cục Tin học hóa

1353 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816912