Cục Tin học hóa: Góp ý dự thảo văn bản thay thế quyết định số 2378/QĐ-BTTTT (Công văn số 703, 704/THH-TTTVHT ngày 03/10/2018)

Ngày 03/10/2018, Cục Tin học hóa đã có công văn số 703/THH-TTTVHT và số 704/THH-TTTVHT gửi các đơn vị chuyên trách Công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Góp ý dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016.

Tài liệu gồm:

- Dự thảo Quyết định Côngbố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

- Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

- Các điểm sửa đổi chính trong Dự thảo Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016.

Thời hạn ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản trước ngày 26/10/2018 về Cục Tin học hóa (Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin) theo địa chỉ: Tầng 13, số 115 Trần Duy Hưng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Bản điện tử gửi về anhdh@mic.gov.vndnvinh@mic.gov.vn .

 

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 55
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 55
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858284