Cục Tin học hóa: Cung cấp báo giá thiết bị, sản phẩm CNTT  

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Cổng thông tin giá và chi phí đầu tư CNTT, Cục Tin học hóa đề nghị Quý Đơn vị cung cấp báo giá thiết bị, sản phẩm CNTT làm cơ sở cập nhật dữ liệu cho Cổng thông tin giá và chi phí đầu tư CNTT.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 35
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 35
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102752