Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến góp ý bộ tiêu chí đánh giá, đo kiểm thử phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của Bộ, tỉnh

Ngày 11/5/2018, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 255/THH-HTTT gửi Cục kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Các doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công về việc xin ý kiến góp ý bộ tiêu chí đánh giá, đo kiểm phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của Bộ, tỉnh.

Dự thảo văn bản góp ý tải về tại đây:

1. Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, đo kiểm phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của Bộ, tỉnh;

2. Bộ tiêu chí đánh giá, đo kiểm phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch công trực tuyến.

Văn bản trả lời của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 24/05/2018, bản điện tử gửi về địa chỉ: tqtuan@mic.gov.vn; ntt.trang@mic.gov.vn;

Quá thời hạn trên nếu Quý cơ quan, đơn vị không có văn bản góp ý, Cục Tin học hóa hiểu là Quý cơ quan, đơn vị đã thống nhất với dự thảo Bộ tiêu chí.

 

 

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 57
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 57
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858331