Công bố Kết quả đánh giá trang/cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương năm 2010 

Sáng ngày 11/3/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo công bố Kết quả đánh giá trang/cổng thông tin điện tử (Website/Portal) và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương năm 2010.

Với kết quả khảo sát từ 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhìn chung việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Website/Portal của cơ quan nhà nước trong năm 2010 được cải thiện rõ rệt. Phần lớn các cơ quan cung cấp đầy đủ các mục thông tin theo quy định. Đặc biệt đối với dịch vụ công trực tuyến, sau khi thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010, hầu hết các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa theo quy định và được đăng tải trên Website/Portal ở mức độ 1 và 2. Số lượng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 cũng tăng đáng kể so với năm ngoái. Đặc biệt, trong năm 2010 đã có 4 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 4 do Thành phố Hồ Chí Minh (03 dịch vụ) và Bộ Công Thương (01 dịch vụ) cung cấp.

Dẫn đầu xếp hạng về cung cấp thông tin ở khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ là Bộ Thông tin và Truyền thông và ở khối các địa phương là tỉnh Thừa Thiên – Huế. Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xếp đầu bảng là Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Long An. Xếp hạng tổng thể Website/Portal và mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến là Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đối với phần ứng dụng nội bộ, xếp hạng đầu vẫn tiếp tục là Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ở nội dung về cơ chế, chính sách cho ứng dụng công nghệ thông tin, hai Bộ cùng xếp hạng đầu là Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công Thương và hai địa phương cùng xếp hạng đầu là Thừa Thiên - Huế và Thành phố Đà Nẵng. Với kết quả trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thừa Thiên - Huế là cơ quan dẫn đầu trong xếp hạng tổng thể về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2010.

Kết quả đánh giá Website/Portal và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Nhà nước.

Toàn văn Báo cáo kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTT của CQNN năm 2010 xem tại đây: File PDF và File Word

2137 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 62
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 62
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858084