Cơ sở hạ tầng chính phủ số của Vương quốc Anh (Phần 2) 

Bài viết này giới thiệu tổng quan về các thành phần tạo nên cơ sở hạ tầng cho phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số của Vương quốc Anh, bao gồm: Định danh tài liệu mở, Định danh điện tử và dịch vụ tin cậy; Đấu thầu điện tử; Thanh toán điện tử; Quản lý tri thức; Các đăng ký cơ bản.

Định dạng tài liệu mở (Open Document Format - ODF)

Các tiêu chuẩn Định dạng Tài liệu Mở đưa ra các định dạng tệp tài liệu dự kiến ​​sẽ được sử dụng trên tất cả các cơ quan chính phủ. Chính phủ sẽ bắt đầu sử dụng các định dạng mở để đảm bảo rằng công dân và những người làm việc trong chính phủ sẽ có thể sử dụng các ứng dụng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ khi họ cùng xem hoặc làm việc trên các tài liệu.

Sau khi các phòng ban đã áp dụng các tiêu chuẩn mở này:

- Công dân, doanh nghiệp và các tổ chức tự nguyện sẽ không còn cần phần mềm chuyên dụng để mở hoặc làm việc với các tài liệu của chính phủ;

- Những người làm việc trong chính phủ sẽ có thể chia sẻ và làm việc với các tài liệu có cùng định dạng, giảm bớt các vấn đề khi họ di chuyển giữa các định dạng; và

- Các tổ chức chính phủ sẽ có thể lựa chọn các ứng dụng phù hợp nhất và hiệu quả về chi phí, biết rằng các tài liệu của họ sẽ phù hợp với những người trong và ngoài chính phủ.

Các tiêu chuẩn đã chọn, tương thích với các ứng dụng tài liệu thường được sử dụng, là:

- PDF/A hoặc HTML để xem các tài liệu của chính phủ; và

- Định dạng tài liệu mở (ODF) để chia sẻ hoặc cộng tác trên các tài liệu của chính phủ.

Chính phủ Vương quốc Anh đã chọn ODF 1.2 làm tiêu chuẩn cho các tài liệu văn phòng có thể chỉnh sửa được sử dụng trong toàn chính phủ.

Hướng dẫn thiết kế dịch vụ chính phủ

Sổ tay Dịch vụ Chính phủ nhằm mục đích giúp các nhóm chính phủ tạo và điều hành các dịch vụ số tuyệt vời đáp ứng Tiêu chuẩn Dịch vụ Số. Tiêu chuẩn Dịch vụ Số là một bộ 18 tiêu chí được sử dụng để kiểm tra xem một dịch vụ có đủ tốt để sử dụng công cộng hay không.

Định danh điện tử và các dịch vụ tin cậy (eID and Trust Services)

Cổng xác minh thông tin GOV.UK

Cổng xác minh thông tin Gov.UK Verify cho phép các cá nhân chứng minh họ là ai khi truy cập các dịch vụ công trực tuyến ở Vương quốc Anh. Với GOV.UK Verify, người dùng thiết lập tài khoản với nhà cung cấp danh tính khu vực tư nhân được chứng nhận, người này sẽ kiểm tra danh tính của họ. Sau đó, người dùng có thể sử dụng thông tin đó để xác nhận danh tính của họ mỗi khi họ truy cập vào dịch vụ của chính phủ. Có thêm thông tin về GOV.UK Verify ở trên và các bản cập nhật thường xuyên được xuất bản trên blog. Dịch vụ Xác minh của GOV.UK liên tục được cải thiện để hỗ trợ kế hoạch chuyển đổi của các phòng ban. Ngoài việc tiếp tục triển khai GOV.UK Verify trên toàn chính quyền trung ương, các ứng dụng rộng rãi hơn cho GOV.UK Verify để xác minh danh tính công dân an toàn trong cả khu vực công và tư nhân cũng được khám phá.

Hình 1: Các thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển chính phủ số Vương quốc Anh

Cổng Chính phủ cũng có thể được sử dụng để xác thực cho một số dịch vụ trực tuyến, đặc biệt là bởi các doanh nghiệp.

Chương trình nhận dạng số GOV.UK Verify của Vương quốc Anh đã đáp ứng thời hạn cuối tháng 9 năm 2018 để tuân thủ Quy định eIDAS của EU, cho phép một số chương trình nhận dạng số của Liên minh Châu Âu được chấp nhận để truy cập các dịch vụ công trực tuyến của Vương quốc Anh trong phạm vi Quy định. GOV.UK Verify cũng đáp ứng các yêu cầu đối với lược đồ nhận dạng 'được thông báo' do Quy định eIDAS đặt ra..

Hệ thống toàn cầu để kiểm tra dấu vân tay của người xin thị thực

Được hoàn thành vào tháng 1 năm 2008, hệ thống hiện đang bao phủ các đơn xin thị thực từ 133 quốc gia, khoảng 75% dân số thế giới. Kiểm tra chéo sinh trắc học với cơ sở dữ liệu của Vương quốc Anh đã giúp Bộ Nội vụ xác định một số trường hợp gian lận danh tính.

Dự án Dịch vụ xác thực nhân viên (EAS)

EAS là một dự án liên chính phủ cho phép các nhân viên được ủy quyền truy cập thông tin nhạy cảm một cách an toàn và bảo mật. Đây là một ví dụ về cách thức tái sử dụng công nghệ hiện có có thể góp phần tiết kiệm chi phí đáng kể cho chính quyền trung ương và địa phương.

Đấu thầu điện tử (eProcurement)

Thị trường số

Thị trường Số, cùng với Dịch vụ Thương mại Crown, là một nền tảng trực tuyến mà các tổ chức khu vực công có thể sử dụng để tìm và mua các dịch vụ dựa trên đám mây, các nhà cung cấp dự án số và không gian trung tâm dữ liệu vật lý. Chương trình Thị trường Số Toàn cầu sắp tới: Được tài trợ bởi Chương trình Chống Tham nhũng Toàn cầu của FCO, nhằm giảm tham nhũng quốc tế và tham nhũng trong mua sắm công; một trong những ưu tiên quốc tế của Chính phủ Vương quốc Anh trong những năm tới.

Trong năm 2016/17, các khuôn khổ có sẵn thông qua Thị trường số đã góp phần giúp CCS mang lại khoản tiết kiệm 725 triệu GBP, bao gồm cả lợi ích thương mại cho người nộp thuế. Vào năm 2015/16, Digital Marketplace đã đóng góp vào khoản tiết kiệm 521 triệu GBP.

Thông qua Thị trường số, ra mắt vào tháng 11 năm 2014, GDS và CCS đang chuyển đổi cách khu vực công mua các dịch vụ số và công nghệ, giúp toàn bộ quy trình trở nên đơn giản, rõ ràng và nhanh chóng hơn.

Thị trường Số cung cấp một cách công bằng và minh bạch cho các nhà cung cấp ở mọi quy mô cung cấp dịch vụ của họ cho khu vực công của Vương quốc Anh. Quá trình đăng ký trở thành nhà cung cấp cũng được thực hiện đơn giản và nhanh chóng hơn để nhiều doanh nghiệp thuộc mọi quy mô có thể làm việc trong khu vực công.

Dịch vụ này đã giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tiếp cận tốt hơn với khu vực công và giúp thúc đẩy sự cạnh tranh của các nhà cung cấp. Điều này lại giúp chính phủ có được thỏa thuận tốt nhất khi mua dịch vụ. Cho đến nay, 46% tổng doanh số bán hàng tính theo giá trị (1,35 GBP cho mỗi 3 GBP chi tiêu) và 69% theo khối lượng trên khung lưu trữ đám mây G-Cloud của Digital Marketplace đã được trao cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thị trường số có mối quan hệ cộng sinh với Nhóm kiểm soát chi tiêu của GDS, đảm bảo sử dụng phương pháp tiếp cận thị trường chính xác và do đó tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các phòng ban.

Tổng doanh số bán hàng thông qua Thị trường số đã tăng đáng kể hàng năm và tại thời điểm viết bài, tổng cộng đã đạt 4,2 tỷ GBP. Chỉ trong ba năm qua, chi tiêu đã tăng từ 658,25 triệu GBP trong năm 2015/16, lên 1,02 tỷ GBP trong năm 2016/17 và lên 1,38 tỷ GBP vào năm 2017/18.

Dịch vụ thương mại Crown

Crown Commercial Service (CCS) (trước đây là Dịch vụ mua sắm chính phủ và trước đó là 'Giải pháp mua hàng') tập hợp các chính sách, lời khuyên và mua hàng trực tiếp; cung cấp dịch vụ thương mại cho khu vực công và tiết kiệm tiền cho người nộp thuế. CCS chịu trách nhiệm quản lý việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ thông thường, cải tiến nhà cung cấp và quản lý hợp đồng trong toàn chính phủ, tăng tiết kiệm cho người nộp thuế bằng cách tập trung các yêu cầu mua hàng hóa và dịch vụ thông thường và tập hợp các dự án nhỏ hơn, cũng như thay mặt Chính phủ Vương quốc Anh đứng đầu chính sách mua sắm.

Nền tảng giá trị  Wales

Tuyên bố về Chính sách Mua sắm của Wales đưa ra các thông lệ và hành động mua sắm cần thiết của tất cả các tổ chức khu vực công ở Wales. Về vấn đề này, Value Wales giúp khu vực công của xứ Wales nhận ra giá trị đồng tiền được cải thiện thông qua 'mua sắm thông minh hơn' theo cách sau: tăng tiết kiệm thông qua hợp tác, cải thiện hiệu quả quy trình, đặc biệt là thông qua sử dụng công nghệ, bảo vệ nền kinh tế bằng cách khuyến khích quy mô nhỏ hơn và nhiều nhà cung cấp địa phương hơn và tìm kiếm tái đầu tư vào các cộng đồng địa phương và bằng cách xây dựng năng lực mua sắm.

Nền tảng này bao gồm bộ công cụ eProcurement toàn diện và các dịch vụ hỗ trợ liên quan như Value Wales - Mua hàng điện tử và Value Wales - Công cụ lập kế hoạch lộ trình mua sắm. Dịch vụ được cung cấp theo định dạng mô-đun để đáp ứng nhu cầu của khu vực công của xứ Wales và các nhà cung cấp của họ.

Thương mại điện tử Scotland (eCommerce)

Việc sử dụng hiệu quả công nghệ là trọng tâm của cải cách mua sắm và Mua sắm Scotland đang dẫn đầu một số sáng kiến cốt lõi nhằm mang lại giá trị đồng tiền và đóng góp cho nền kinh tế Scotland.

Dịch vụ chia sẻ thương mại điện tử của Chính phủ Scotland cung cấp các giải pháp khả thi nhằm hỗ trợ cả khu vực công và tư nhân hợp lý hóa cách thức tiến hành kinh doanh. Các công cụ này bao gồm Public Contracts Scotland (PCS), cổng thông tin quảng cáo quốc gia cho tất cả các cơ hội ký hợp đồng trong khu vực công Scotland.

Hợp đồng công cộng Scotland Đấu thầu cung cấp cho các tổ chức mua hàng một bộ công cụ mua sắm cộng tác dựa trên trang thông tin điện tử bao gồm eTendering và eEvaluation. Bảng câu hỏi sơ tuyển tiêu chuẩn hỗ trợ người mua giảm thiểu sự mâu thuẫn trong việc lựa chọn nhà cung cấp.

Thanh toán điện tử (ePayment)

GOV.UK Pay

GOV.UK Pay là dịch vụ thanh toán trực tuyến miễn phí và an toàn dành cho các tổ chức chính phủ và khu vực công.

Quản lý tri thức

Dịch vụ Go on

Dịch vụ Go On chuyển đổi ngày càng nhiều người thành những người sử dụng Internet tự tin, bao gồm cả những người thiệt thòi và những người bị loại trừ về mặt kỹ thuật số. Quan trọng hơn, các mô-đun hướng dẫn của nó đã cho phép mọi người khám phá những lợi ích của Trang thông tin điện tử, cho dù là tiết kiệm tiền, tìm việc làm hay sử dụng các dịch vụ công cộng.

Hệ thống điện tử tư pháp hình sự

Tư pháp được phục vụ bởi cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại và hệ thống quản lý hồ sơ. Thông tin về quản lý và quy định của hệ thống tư pháp ở Anh và xứ Wales có thể được tìm thấy trên trang trang thông tin điện tử Justice.gov.uk, dành cho những người làm việc trong và dựa vào thông tin do một số cơ quan khác nhau thuộc hệ thống tư pháp cung cấp. EMail bảo mật tư pháp hình sự, phục vụ hơn 400 000 người dùng và 9 000 tổ chức và bộ phận, xử lý khoảng 3 000 000 tin nhắn an toàn mỗi tháng.

Một phần 'Hướng dẫn' dành riêng của Justice.gov.uk dành cho các thành viên của ngành tư pháp, các nhà hành nghề pháp lý và các chuyên gia quan tâm khác bao gồm một loạt các lĩnh vực chính sách, bao gồm tự do thông tin, bầu cử và nhân quyền.

Doanh thu & Hải quan HM

HM Revenue & Customs là cơ quan thuế ở Vương quốc Anh. Các dịch vụ bao gồm tất cả các khía cạnh của thuế, bao gồm cá nhân và nhân viên, người sử dụng lao động, doanh nghiệp và tập đoàn. Người dân và doanh nghiệp được cung cấp danh sách đầy đủ các dịch vụ trực tuyến của HMRC.

Các đăng ký cơ bản

Mô hình hóa dữ liệu đăng ký

Vương quốc Anh đang tiến về phía trước với một nguyên mẫu thú vị xử lý dữ liệu đăng ký mô hình hóa, đặc biệt là cho các cơ quan đăng ký mở. Cơ quan chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật các nguyên tắc được gọi là Cơ quan thiết kế đăng ký, là một phần của Dịch vụ số của Chính phủ (GDS). Cách tiếp cận để mô hình hóa dữ liệu trong sổ đăng ký mới bao gồm các quy ước đặt tên cho đăng ký và trường, sử dụng kiểu dữ liệu thích hợp, hỗ trợ liên kết đăng ký, bảo vệ quyền riêng tư, khả năng mở rộng và cuối cùng là ngữ nghĩa và siêu dữ liệu. Trong trường hợp của Vương quốc Anh, từ vựng chính được sử dụng để liệt kê các tập dữ liệu trong cổng dữ liệu mở, data.gov.uk, là DCAT.

Hơn nữa, ở Vương quốc Anh, các cơ quan đăng ký được xác định rõ ràng là mở, đóng, chia sẻ và riêng tư, và bản chất của các cơ quan đăng ký xác định những dịch vụ nào phù hợp với nó. Một ví dụ về dịch vụ được thiết kế để trao đổi dữ liệu cá nhân là dịch vụ Cho chúng tôi biết một lần, cho phép báo cáo về việc sinh hoặc tử được thực hiện một lần, nhưng được tự động phân phối cho các tổ chức chính phủ thích hợp. Dữ liệu cá nhân được nhập cho mục đích của dịch vụ được lưu giữ trong tối đa 35 ngày, sau đó, dữ liệu đó sẽ bị xóa để bảo vệ dữ liệu của người đó. Các nguồn lực bổ sung cũng đã được tạo ra bởi Dịch vụ số của Chính phủ (GDS), với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các cơ quan đăng ký và dịch vụ như những dịch vụ được đề cập ở trên.

Trần Kiên

Tài liệu tham khảo: Digital Government Factsheet 2019 - The United Kingdom

 

195 Go top

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 51
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 51
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18617458