Cập nhật danh mục, tiến độ triển khai các HTTT quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan cập nhật danh mục, tình hình triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương (sau đây gọi là các Hệ thống thông tin), cụ thể như sau:

a) Rà soát hiện trạng triển khai và cập nhật các Hệ thống thông tin sẽ triển khai chưa có trong danh mục hiện nay.

b) Cung cấp thông tin, cập nhật tình hình, hiện trạng triển khai các Hệ thống thông tin trong danh mục hiện nay.

c) Báo cáo tình hình xây dựng, công bố Quy định kỹ thuật về dữ liệu và Quy chế chia sẻ thông tin đối với các Hệ thống thông tin đã triển khai xong, đưa vào khai thác sử dụng.

(Danh mục các hệ thống thông tin đã được tổng hợp, công bố lần 02 ngày 31/5/2017, tải về tại đây)

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan gửi báo cáo tình hình triển khai (theo mẫu) về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trước ngày 30/10/2019, bản mềm gửi về địa chỉ: kientran@mic.gov.vn; ntthao@mic.gov.vn;

Thông tin cần thiết khác xin liên hệ Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ (Ông Trần Kiên – Phó Trưởng phòng Chính sách Ứng dụng CNTT; điện thoại: 0912.355.212).

Trần Kiên

27671 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816912