Các vấn đề trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng số của Đan Mạch 

Chuyển đổi số mang lại cơ hội to lớn cho các quốc gia trên thế giới nhưng cũng đồng thời là thách thức đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và xã hội nói chung. Thông qua chương trình chuyển đổi số, Chính phủ Đan Mạch đã xác định tầm nhìn Đan Mạch trở thành quốc gia đi trước về số hóa.

Chính phủ đã đưa ra tổng cộng 38 phát kiến trong Chiến lược tăng trưởng số mà chính phủ sẽ làm việc với khu vực tư nhân và các hiệp hội khác để nâng cao năng lực của các tổ chức trong việc sử dụng các công nghệ số mới. Chiến lược tăng trưởng số của Đan Mạch đặt ra định hướng làm thế nào để Đan Mạch có thể nắm bắt các cơ hội vốn có để thực hiện chuyển đổi số, đồng thời tạo ra việc làm, tăng năng suất lao động, cải thiện tăng trưởng kinh tế ở Đan Mạch. Chiến lược tăng trưởng số của Đan Mạch ban hành dựa trên các khuyến nghị được đưa ra vào tháng 5 năm 2017 bởi Ban điều hành tăng trưởng số của Chính phủ Đan Mạch và dựa trên ý kiến của Hội đồng chống gián đoạn của chính phủ. Với chiến lược này, Chính phủ Đan Mạch tuân theo Hiệp định về các sáng kiến kinh doanh và khởi nghiệp.

Chính phủ Đan Mạch đã thực hiện chiến lược tăng trưởng số bao gồm sáu vấn đề trọng tâm để tăng cường sự tăng trưởng số, đó là: (1) Phát triển trung tâm kỹ thuật số Đan Mạch; (2) Tăng cường khả năng ứng dụng kỹ thuật số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ SME; (3) Cơ hội số cho tất cả mọi người, bao gồm: Hiệp ước công nghệ và Chương trình kiểm tra nhằm nâng cao hiểu biết về công nghệ trong giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; (4) Dữ liệu là động lực thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp; (5) Ban hành các quy định linh hoạt tạo điều kiện phát triển các mô hình kinh doanh mới; (6) Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các sáng kiến chiến lược tăng trưởng số của Đan Mạch

Chiến lược tăng trưởng số của Đan Mạch ra đời từ tháng 2 năm 2018, Chính phủ, Đảng Nhân dân Đan Mạch và Đảng Tự do - Xã hội Đan Mạch đã nhất trí về 38 phát kiến sáng kiến cụ thể, là một phần của thỏa thuận về Sáng kiến Kinh doanh và Khởi nghiệp tháng 11 năm 2017. Năm 2018, Chính phủ Đan Mạch đã chi một khoản ngân sách khoảng 75 triệu DKK, tiếp theo là 125 triệu DKK mỗi năm cho đến năm 2025 và 75 triệu DKK vĩnh viễn để thực hiện các sáng kiến của chiến lược tăng trưởng số này. Chiến lược tăng trưởng số này được coi là “vốn hạt giống” sẽ giúp thiết lập một loạt các sáng kiến chính cho sự phát triển kỹ thuật số của Đan Mạch.

Chiến lược sẽ tăng cường tiềm năng ứng dụng các công nghệ số mới và phát triển các mô hình kinh doanh mới của các tổ chức, doanh nghiệp; hỗ trợ quá trình chuyển đổi số các doanh nghiệp vừa và nhỏ; cải thiện điều kiện cho các cá nhân tham gia và củng cố tiềm năng của Đan Mạch để Đan Mạch tiếp tục là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới.

Các sáng kiến chiến lược cũng sẽ có những tác động lớn và lâu dài, các sáng kiến này sẽ đặt nền móng cho một chủ đề hoàn toàn mới hoặc chủ đề về sự hiểu biết của công nghệ trong giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, cho phép tất cả trẻ em có các kỹ năng số cần thiết ngay từ khi còn nhỏ.

Dưới đây sẽ phân tích các sáng kiến chiến lược để tăng cường sự tăng trưởng số của Đan Mạch:

Hình 1. Các sáng kiến chiến lược tăng cường sự tăng trưởng số của Đan Mạch

(1) Phát triển trung tâm kỹ thuật số Đan Mạch để hợp tác và phát triển

Các công nghệ về Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo AI và Internet kết nối vạn vật IoT (Internet of Things) đang phát triển nhanh chóng và cần có một sáng kiến đầy tham vọng nếu các doanh nghiệp tại Đan Mạch muốn theo kịp và muốn thu hút các tổ chức, doanh nghiệp tại Đan Mạch tận dụng cơ hội phát triển này. Chính phủ Đan Mạch muốn tạo ra môi trường tăng trưởng số nằm trong số những môi trường tốt nhất ở châu Âu để theo đó, các mối quan hệ đối tác sẽ được thiết lập giữa khu vực công và tư nhân, thì Trung tâm kỹ thuật số Đan Mạch sẽ thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các chuyên gia và tạo ra cơ hội hợp tác phát triển các mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, Chính phủ sẽ tăng cường nghiên cứu các công nghệ số, bao gồm Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật, thu hút các kiến thức về công nghệ mới, và thị trường Đan Mạch như một quốc gia tiên phong về kỹ thuật số nhằm thu hút đầu tư, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp lớn trên thế giới để nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo.

(2) Tăng cường khả năng ứng dụng kỹ thuật số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ SME

Với một kế hoạch có tiêu đề “Tăng cường khả năng ứng dụng kỹ thuật số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ SME (SME: Digital)”, Chính phủ Đan Mạch sẽ hỗ trợ việc tăng cường sự tăng trưởng số và dịch vụ thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đan Mạch.

SME: Digital sẽ tập trung vào nhu cầu kinh doanh bằng cách cung cấp:

• Tư vấn và hỗ trợ tư nhân trong việc phát triển các trường hợp kinh doanh chuyển đổi số;

• Tăng cường thương mại điện tử và xuất khẩu điện tử;

• Nâng cao kỹ năng số cho các lãnh đạo doanh nghiệp;

• Tư vấn thiết kế kỹ thuật số.

(3) Cơ hội số cho tất cả mọi người: Hiệp ước công nghệ

Chính phủ sẽ ban hành Hiệp ước công nghệ với sự hợp tác của các lĩnh vực thương mại và công nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác để đưa ra các sáng kiến nhằm tăng cường kỹ năng kỹ thuật và kỹ thuật số cho người dân Đan Mạch. Hiệp ước này sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong thương mại và công nghiệp, đồng thời sẽ tạo cơ sở để giải quyết những thách thức của xã hội trong tương lai. Với việc ban hành Hiệp ước Công nghệ, mục tiêu của Chính phủ là thu hút nhiều người hơn quan tâm đến các kỹ năng kỹ thuật và kỹ thuật số ở tất cả các cấp học, để tự đào tạo và thu hút nhiều người làm việc ở những nơi có yêu cầu cao về kỹ năng kỹ thuật số. Hiệp ước Công nghệ là một nền tảng nơi các sáng kiến có thể được khơi dậy, phát triển và mở rộng để truyền cảm hứng và thúc đẩy nhiều người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, công nghệ thông tin và khoa học, đồng thời áp dụng những kỹ năng này vào đổi mới và phát triển mô hình kinh doanh.

(3.1) Cơ hội số số cho tất cả mọi người: Chương trình kiểm tra nhằm nâng cao hiểu biết về công nghệ trong giáo dục tiểu học và trung học cơ sở

Một kế hoạch thí điểm kéo dài 4 năm nhằm thu thập thông tin về cách tốt nhất để tăng cường hiểu biết về công nghệ ở mỗi học sinh, sinh viên và đưa hiểu biết về công nghệ trở thành một môn học bắt buộc trong giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, cũng như trang bị cho các trường học sự chủ động về công nghệ bằng cách phát triển các kỹ năng của giáo viên. Việc chuẩn bị sẽ bao gồm sự đóng góp của một nhóm chuyên gia cố vấn, và kế hoạch sẽ được thảo luận chi tiết hơn với cả ủy ban giáo dục liên đảng và các bên liên quan trong ngành giáo dục. Đã có khoảng 4.050 trường học tại Đan Mạch dự kiến sẽ tham gia vào chương trình thí điểm này.

(4) Dữ liệu là động lực thúc đẩy tăng trưởng - quyền truy cập miễn phí vào dữ liệu của Viện Khí tượng Đan Mạch DMI

Tiềm năng của dữ liệu khí tượng (bao gồm dữ liệu về thời tiết, nhiệt độ, dữ liệu hàng hải…) của Viện Khí tượng Đan Mạch DMI (Danish Meteorological Institute’s) hiện chưa được nhận ra. Điều này thứ nhất là do dữ liệu của DMI không dễ dàng truy cập và thứ hai là muốn truy cập được vào dữ liệu thì bắt buộc phải trả tiền. Để khai thác hết tiềm năng kinh tế - xã hội của dữ liệu khí tượng thì các quốc gia trên thế giới như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Anh, Hà Lan và Đức đã công bố dữ liệu khí tượng của họ.

Chính phủ Đan Mạch sẽ phát hành dữ liệu của DMI miễn phí và bảo đảm rằng các dữ liệu sẽ được truy cập, khai thác, sử dụng một cách thích hợp, và đặc biệt các lĩnh vực thương mại và công nghiệp có thể sử dụng dữ liệu miễn phí này để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, sáng tạo vì lợi ích của người dân.

Chính phủ đã nỗ lực tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Đan Mạch trở thành một trong những tổ chức, doanh nghiệp lớn nhất trong việc tận dụng tiềm năng phát triển kinh doanh dựa trên dữ liệu. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp được tiếp cận dữ liệu miễn phí và áp dụng dữ liệu của riêng họ trong các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Tổng số ngân sách mà Chính phủ Đan Mạch đã chi khoảng 82 triệu DKK được phân bổ cho sáng kiến phát triển các dữ liệu này cho giai đoạn 2019-2025.

(5) Ban hành các quy định linh hoạt tạo điều kiện phát triển các mô hình kinh doanh mới

Đan Mạch có thể thu hút và giữ chân các tổ chức, doanh nghiệp bằng các quy định linh hoạt cho phép các tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới, cụ thể, Chính phủ sẽ:

• Thiết lập các nguyên tắc để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại và công nghiệp phát triển các mô hình kinh doanh mới và tăng cường tăng trưởng số. Trong đó, Chính phủ sẽ xem xét chặt chẽ các quy định về tài chính và pháp luật liên quan đến người tiêu dùng.

• Thiết lập một điểm vào khu vực công cho các doanh nghiệp có mô hình tăng trưởng số mới và thực hiện kiểm tra ở các quốc gia láng giềng để bảo đảm rằng quy định thương mại luôn được cập nhật.

• Cải thiện cơ hội thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới trong các lĩnh vực như di động, xây dựng, dịch vụ tài chính, lĩnh vực tiêu dùng và sức khỏe.

• Bảo đảm cạnh tranh công bằng và ngăn chặn lạm dụng thị trường thông qua việc phát triển các nền tảng số.

(6) Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng xử lý các dữ liệu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Để từ đó cải thiện an ninh mạng và thông tin trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách tạo lập cổng thông tin chia sẻ kiến thức và phát triển các công cụ cụ thể để hỗ trợ công việc của các doanh nghiệp về an ninh mạng và thông tin. Chính phủ cũng sẽ giúp báo cáo sự cố an ninh mạng dễ dàng hơn bằng cách thiết lập một cổng duy nhất để báo cáo các sự cố về an ninh mạng.

Kết luận

Trong 20 năm qua, Đan Mạch đã thực hiện quá trình chuyển đổi các hoạt động của chính phủ sang mô hình quản trị, truyền thông và dịch vụ công trực tuyến rất hiệu quả. Chiến lược tăng trưởng số của Đan Mạch đã xác định các vấn đề trọng tâm, tầm nhìn dài hạn, nhất quán đó là số hóa khu vực công sẽ tạo ra giá trị và tăng trưởng kinh tế, cung cấp những giải pháp cải tiến và bảo đảm độ tin cậy của người dân Đan Mạch trong xã hội số. Trên cơ sở đó, gợi mở một số định hướng mà Việt Nam có thể tham khảo, đó là đề xuất Chính phủ sớm ban hành Chiến lược số quốc gia với tầm nhìn dài hạn, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn hướng tới một Việt Nam số ổn định và thịnh vượng.

Nguyễn Phương Nhung

Tài liệu tham khảo

[1] Strategy for Denmark’s Digital Growth

[2] https://tcnn.vn/news/detail/48615/Chien-luoc-so-cua-Dan-Mach-va-nhung-goi-mo-doi-voi-Viet-Nam.html

61 Go top

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18955145