Bộ TT&TT: Triển khai QCVN số 102:2016/BTTTT về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống văn bản quản lý và điều hành (Cập nhật ngày 21/5/2018) 

Ngày 01/4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành" (Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT).

Một số nội dung hỗ trợ việc tra cứu, tham khảo trong quá trình triển khai Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT (Bấm vào các mục để xem chi tiết nội dung):

1. Công bố hợp quy Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT

2. Đánh mã định danh các cơ quan, đơn vị theo Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT

3. Tình hình công bố hợp quy

4. Tổng hợp mã định danh của các đơn vị cấp 1

 (Cập nhật ngày 19/9/2018)

 

Cục Tin học hóa

39020 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 27
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 27
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102861