Bộ Thông tin và Truyền thông: Yêu cầu báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2018 (Công văn số 3835/BTTTT-THH ngày 13 tháng 11 năm 2018) 

Tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện “Hàng quý, hàng năm có báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả cải thiện các chỉ số, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng cuối quý, cuối năm”...

Thực hiện nhiệm vụ được giao, để chuẩn bị cho nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ về việc nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo định kỳ cho quý IV năm 2018, ngày 13 tháng 11 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 3835/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2018.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng liên hệ và đề nghị Quý cơ quan cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến phát triển Chính phủ điện tử để tổng hợp, báo cáo Chính phủ với biểu mẫu báo cáo tải về tại đây:

- Biểu mẫu Báo cáo Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo theo Biểu mẫu 01;

- Biểu mẫu Báo cáo Chính phủ điện tử của các cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo theo Biểu mẫu 02;

- Biểu mẫu Báo cáo Chính phủ điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo theo Biểu mẫu 03;

(Biểu mẫu điện tử được đăng tại mục Thông báo trên Trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa, www.aita.gov.vn) 

Báo cáo quý IV/2018 của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 05 tháng 12 năm 2018 theo địa chỉ: Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Bản điện tử gửi về địa chỉ aita@mic.gov.vnttduyen@mic.gov.vn (đ/c Trần Thị Duyên, điện thoại: 0989 536648).

Trần Thị Duyên

1547 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100510