Bộ Thông tin và Truyền thông: Yêu cầu báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - quý II/2017 

Tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện "Hàng quý, hàng năm có báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả cải thiện các chỉ số, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng cuối quý, cuối năm".

Thực hiện nhiệm vụ được giao, để chuẩn bị cho nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ về việc nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo định kỳ cho quý II năm 2017, ngày 25/05/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 1806/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - quý II/2017.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng liên hệ và đề nghị Quý cơ quan cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến phát triển Chính phủ điện tử để tổng hợp, báo cáo Chính phủ (Biểu mẫu báo cáo tải về tại đây).

Báo cáo quý II/2017 của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/6/2017 theo địa chỉ: Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội; Bản điện tử gửi về địa chỉ: aita@mic.gov.vn và lqhung@mic.gov.vn.

 

Đinh Thị Thanh Vân

 

973 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 33
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 33
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266577