Bộ Thông tin và Truyền thông: Xin ý kiến dự thảo văn bản Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Các ý kiến góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Tin học hóa, Tầng 21, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 05/9/2020; bản mềm ý kiến gửi về địa chỉ hộp thư điện tử: tttrang@mic.gov.vn (sđt liên hệ: 0383.199.885).

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 40
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 40
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100726