Bộ Thông tin và Truyền thông: xin ý kiến dự thảo Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước (Công văn số 3256/BTTTT-THH, ngày 26 tháng 9 năm 2018)

Ngày 26 tháng 9 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 3256/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xin ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước.

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

1. Dự thảo Quyết định_Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước;

2. Dự thảo Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước;

3. Phụ lục 1A_Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

4. Phụ lục 1B_Cách tính điểm đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

5. Phụ lục 2A_ Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan thuộc Chính phủ;

6. Phụ lục 2B_ Cách tính điểm đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan thuộc Chính phủ;

7. Phụ lục 3A_ Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

8. Phụ lục 3B_ Cách tính điểm đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời hạn ý kiến góp ý của Quý Cơ quan xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 12 tháng 10 năm 2018 theo địa chỉ: Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Bản điện tử gửi về địa chỉ aita@mic.gov.vnlqhung@mic.gov.vn (đ/c Lê Quốc Hưng, điện thoại: 0936.366.056).

Trần Thị Duyên

 

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 51
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 51
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858302