Bộ Thông tin và Truyền thông: xin ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn sử dụng Mã định danh cơ quan, tổ chức và Mã định danh văn bản.

Bộ Thông tin và Truyền thông: xin ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn sử dụng Mã định danh cơ quan, tổ chức và Mã định danh văn bản.

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 66
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 66
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858140