Bộ Thông tin và Truyền thông: triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP) và tăng cường kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương 

Ngày 09/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 4390/BTTTT-THH về việc triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP) và tăng cường kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương.

Mẫu Phiếu khảo sát hiện trạng triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP) được đăng tải tại đây.

1278 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16558186