Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Thông tư 25/2014/TT-BTTTT tại tỉnh Ninh Bình  

Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2016, ngày 07/9/2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông thông đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT tại tỉnh Ninh Bình.

 

Đoàn Kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông do Ông Phạm Văn Hải -  Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa làm Trưởng Đoàn và các thành viên là Trưởng, phó phòng các đơn vị liên quan. Làm việc với Đoàn Kiểm tra tại các buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình, đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng và các cán bộ có liên quan.

Tại buổi kiểm tra, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT, qua đánh giá về cơ bản Cổng thông tin điện tử của tỉnh Ninh Bình (hiện nay do VPUBND tỉnh quản lý, điều hành) cơ bản đáp ứng tốt các quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và các văn bản liên quan. Tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; tại tỉnh Ninh Bình các Bộ, ngành Trung ương đã triển khai một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và tỉnh Ninh Bình cũng đã chủ động tự triển khai một số hệ thống thông tin, CSDL. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT tại tỉnh Ninh Bình còn một số tồn tại, hạn chế như một số nội dung cần bổ sung, cung cấp đầy đủ thông tin hơn, các Trang thông tin thành phần của Tỉnh chưa tích hợp thông tin với Cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc để đảm bảo tổ chức, cá nhân có thể tìm kiếm và khai thác mọi thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, việc tích hợp các dịch vụ lên cổng thông tin điện tử của tỉnh cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; việc quản lý người dùng đang thực hiện phân tán, chưa tập trung;…..

Để đánh giá thực tế công tác thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT tại tỉnh Ninh Bình, đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc, kiểm tra, đánh giá thực tế công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến, việc triển khai, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin chuyên ngành liên quan tại Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã kết luận, kiến nghị một số nội dung để thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT. Căn cứ các nội dung trên, Đoàn Kiểm tra và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình đã thống nhất, báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo kết quả kiểm tra gửi UBND tỉnh Ninh Bình để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời các cơ quan liên quan tại địa phương trong thời gian tới.  

 

Tạ Thị Hồng Lý, Phòng Kế hoạch, Cục Tin học hóa

682 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 76
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 76
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816699