Bộ Thông tin và Truyền thông: khảo sát tình hình và nhu cầu chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương 

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số ...

Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 1629/BTTTT-THH ngày 28/5/2019 về việc khảo sát tình hình và nhu cầu chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý bộ, ủy ban cung cấp thông tin theo Phiếu khảo sát được đăng tải tại đây.

Phiếu trả lời khảo sát của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa); địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (bản điện tử gửi về địa chỉ pvthinh@mic.gov.vn; lttrang@mic.gov.vn) trước ngày 15/6/2019.

Thông tin liên hệ: Đ/c Phạm Văn Thịnh, Phòng Hạ tầng và dữ liệu số - Cục Tin học hóa, số điện thoại: 0904 799 670; thư điện tử: pvthinh@mic.gov.vn.

1619 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 34
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 34
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100713