Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2014 

Ngày 04/7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 1943/BTTTT-CNTT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2014.

 

Toàn văn Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2014 tải về tại đây.

 

Văn bản của các đơn vị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ 18, Nguyễn Du, Hà Nội.

 

Bản điện tử gửi về địa chỉ: nptien@mic.gov.vn (anh Nguyễn Phú Tiến), tthly@mic.gov.vn(chị Tạ Thị Hồng Lý).

831 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 36
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 36
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280099