Bộ Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn tổ chức công tác thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019 

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 3127/BTTTT-THH hướng dẫn tổ chức công tác thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019.

Công văn số 3127/BTTTT-THH hướng dẫn thi đua, khen thưởng năm 2019 trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin có các biểu mẫu như sau:

- Tờ trình về việc đề xuất Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen (theo mẫu kèm theo);

- Báo cáo thành tích của doanh nghiệp đề nghị khen thưởng, có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông địa bàn nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh (theo mẫu kèm theo).

Đầu mối liên hệ: Bà Lê Thu Hiền, Chánh Văn phòng Cục Tin học hóa.

Số điện thoại: 0904.440.286.

Email: lthien@mic.gov.vn.

9734 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 26
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 26
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816650