Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh 

          Để thúc đẩy triển khai xây dựng đồng bộ Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 1.0). Ngày 28/7/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2384/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

 

Tài liệu Hướng dẫn mẫu Đề cương tải về tại đây:

 

1. Mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ;

 

2. Mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh

 

Trân trọng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tham khảo tài liệu trên để xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh của mình. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) để được hướng dẫn, giải đáp (Liên hệ: đ/c Nguyễn Phú Tiến, Trưởng phòng Kế hoạch, Cục Tin học hóa, ĐT: 0912.373.907; email:nptien@mic.gov.vn).

1802 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 40
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 40
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280099