Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 24/6/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 1803/BTTTT-ƯDCNTT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tỉnh hình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Toàn văn Khung báo cáo đánh giá 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg tải về tại đây.

 

Văn bản của các đơn vị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin) 18, Nguyễn Du, Hà Nội trước ngày 10/7/2013.

 

Bản điện tử gửi về địa chỉ: tthly@mic.gov.vn (chị Tạ Thị Hồng Lý).

817 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 27
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 27
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19279948