Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2011 

(AITA) - Sáng ngày 19/6/2012, tại Lễ trao Giải thưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bố Kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011.

Dẫn đầu xếp hạng về cung cấp thông tin ở khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ là Bộ Thông tin và Truyền thông và ở khối địa phương là tỉnh Thừa Thiên Huế; Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với khối Bộ ngành là Bộ Ngoại giao và đối với khối địa phương là tỉnh An Giang; Về ứng dụng nội bộ xếp đầu bảng đối với Bộ ngành là Thanh tra Chính phủ và đối với địa phương là tỉnh An Giang; Về xây dựng cơ chế chính sách và phát triển nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin đối với Bộ ngành là Bộ Ngoại giao và đối với địa phương là Thành phố Đà Nẵng; Về hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin đối với Bộ ngành là Bộ Giáo dục và Đào tạo và đối với địa phương là tỉnh Lào Cai; Với kết quả trên tỉnh An Giang và Bộ Thông tin và Truyền thông là hai đơn vị dẫn đầu trong xếp hạng tổng thể về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2011.

Báo cáo đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Nhà nước.

Toàn văn Báo cáo kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011 xem tại đây: file .pdf và file .doc

2025 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 21
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 21
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817801