Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố danh mục 103 HTTT do các Bộ, ngành Trung ương triển khai theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương 

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương “Tổng hợp thông tin về các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, Trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa”.

Ngày 17/9/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã Công bố lần 1 Danh mục các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương (HTTT) do các Bộ, ngành triển khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa.

Để tạo thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương kịp thời nắm bắt thông tin, chủ động đề xuất việc triển khai các nội dung ứng dụng CNTT tại cơ quan, địa phương mình được phù hợp, đồng bộ với các cơ quan Trung ương, ngày 31/5/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố danh mục 103 HTTT do các Bộ, ngành triển khai trên cơ sở tổng hợp, cập nhật từ báo cáo của các Bộ, ngành. Danh mục này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tới các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, ngành, địa phương tại Văn bản số 1897/BTTTT-THH ngày 31/5/2017.

So với danh mục đã công bố lần 1 tại Văn bản số 3005/BTTTT-THH ngày 17/9/2015, số lượng HTTT công bố lần bao gồm 103 HTTT (công bố lần 1 gồm 83 HTTT), trong đó, có một số HTTT được lược bớt, bổ sung do các Bộ, ngành đã rà soát, loại bỏ các HTTT không còn triển khai, không còn phù hợp với quy định và bổ sung một số HTTT mới do các Bộ, ngành triển như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Công Thương, ….

Văn bản và Danh mục chi tiết các HTTT do các Bộ, ngành triển khai do Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật.

Chi tiết Danh mục HTTT xem tại đây.

 

Nguyễn Thanh Thảo

1416 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 60
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 60
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817839