Bộ Tài chính triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử 

Theo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính có nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài chính phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015, hiện nay, Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài chính.

Nhằm hướng dẫn rõ hơn về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ đã được Bộ TT&TT ban hành, sáng 09/6/2016, tại trụ sở Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tin học hóa đã tổ chức buổi hội thảo hướng dẫn, trao đổi về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam cho cán cán bộ, chuyên gia CNTT của Cục Tin học và Thống kê tài chính. Tham dự buổi Hội thảo có Ông Nguyễn Thành Phúc – Cục trưởng Cục Tin học hóa; Ông Đặng Đức Mai – Cục trưởng Cục Tin học và Thống kế tài chính – Bộ Tài chính cùng các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, chuyên gia CNTT của hai cơ quan. Tại buổi Hội thảo, các cán bộ, chuyên gia của Cục Tin  học hóa đã giới thiệu khái quát về các phương pháp xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử trên thế giới và công tác xây dựng, ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0 và làm rõ một số nội dung cơ bản về Sơ đồ tổng thể Kiến trúc CPĐT Việt Nam, các thành phần của Khung Kiến trúc CPĐT cấp Bộ; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ ,.. cũng tại buổi Hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi, giải đáp những băn khoan, vướng mắc trong quá trình xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính.

Kết thúc buổi Hội thảo, Ông Đặng Đức Mai  cho rằng mặc dù trên thế giới có nhiều phương pháp xây dựng Kiến trúc Chỉnh phủ điện tử, các cán bộ, chuyên gia của Bộ Tài chính cũng đã tìm hiểu, nghiên cứu để xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử, tuy nhiên, với nguồn lực như hiện nay và để làm Kiến trúc theo phương pháp thế giới như TOGAF hay FEA thì rất khó. Do đó, với đặc điểm mô hình tổ chức hành chính như Việt Nam và hiện trạng, năng lực về Kiến trúc Chính phủ điện tử như hiện nay thì Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0 là phù hợp, hiệu quả, nhìn bản Kiến trúc là thấy được tổng thể các thành phần trong Chính phủ điện tử Việt Nam, cũng như mối liên hệ giữa các thành phần trong các Bộ, giữa các Bộ với các địa phương. Đồng thời, Lãnh đạo hai cơ quan đánh giá cáo kết quả đạt được và thống sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ để xây dựng thành công Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài chính.

 

Nguyễn Thanh Thảo, Phòng Kế hoạch, Cục Tin học hóa

926 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 40
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 40
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817920