Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ  

Ngày 08 tháng 11 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 7436/BNN-VP về cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phúc đáp Công văn số 4946/BTTTT-CĐSQG ngày 04/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi kết quả rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 Theo đó, danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai toàn trình trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm:

- Cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

- Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

- Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước

- Thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung

- Công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung

- Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung nhập khẩu

- Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu

- Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi, bổ sung tên sản phẩm; tên, địa điểm cơ sở đăng ký; tên, địa điểm cơ sở sản xuất; quy cách đóng gói của sản phẩm; hình thức nhãn thuốc; hạn sử dụng và thời gian ngừng sử dụng thuốc; chống chỉ định điều trị; liệu trình điều trị; những thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y)

- Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

- Cấp Giấy chứng nhận lưu hành thu ốc thú y; Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp thay đổi thành phần, công thức, dạng bào chế, đường dùng, liều dùng, chỉ định điều trị của thuốc thú y; thay đổi phương pháp, quy trình sản xuất mà làm thay đổi chất lượng sản phẩm; đánh giá lại chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y theo quy định)

- Phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng

- Cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng

- Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng

- Đăng ký bảo hộ giống cây trồng

- Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

- Chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch

- Chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch

- Cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón

- Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

- Miễn giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

- Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

- Cấp Giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES

- Cấp Giấy phép CITES nhập khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES

- Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên

- Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu để tiêu thụ trong nước

- Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

- Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y

- Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu

- Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

- Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế (bao gồm cả giống cây trồng biến đổi gen được nhập khẩu với mục đích khảo nghiệm để đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng)

Danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai một phần trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm:

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp mất, sai sót, hư hỏng

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp đổi tên thương phẩm, thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp thay đổi nhà sản xuất

- Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

- Thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có xuất khẩu

- Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (cấp trung ương)

- Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y (gồm: Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y)

- Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh

- Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm

- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu để tiêu thụ trong nước

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu

- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan

- Khai báo trước khi cập cảng đối với tàu vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 55 TTHC, có: 31/55 TTHC được cung cấp, tích hợp mức độ toàn trình, 24/55 TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xuân Cường

281 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 56
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 56
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100748