Bộ Khoa học và Công nghệ xếp thứ hai về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin 

Từ vị trí áp chót trong bảng xếp hạng về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến thẳng lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng của năm 2017...

Bộ Khoa học và Công nghệ có mức tăng trưởng vượt bậc khi xếp thứ hai về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017.

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử (ICT Index) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố năm 2017.

Theo đó, ở khối các bộ, cơ quan ngang bộ, việc xếp hạng đánh giá được thực hiện tại 19/22 đơn vị, trong đó Bộ Tài chính xếp thứ nhất, Bộ Khoa học và Công nghệ xếp thứ hai; tiếp theo là các bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường.

Đây là tín hiệu vui đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, bởi trước đó, năm 2016, Bộ đứng ở vị trí áp chót trong bảng xếp hạng về ICT Index.

Trong khi đó, 3 cơ quan đứng đầu khối cơ quan thuộc Chính phủ là: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam.

Ở khối tỉnh, thành phố, Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng lần lượt đứng ở các vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử tại 63 tỉnh, thành phố; TP Hà Nội đứng thứ 12.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử được căn cứ trên 6 hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quanl trang, cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin và nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo Báo Khoa học phát triển (Đ.Dung)

2616 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 52
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816882