Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện Biểu mẫu Tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện CT15/CT-TTg.

 

Biểu mẫu Tổng hợp số liệu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tải về tại đây.

 

Biểu mẫu Tổng hợp số liệu của các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tải về tại đây

 

Biểu mẫu xin gửi về Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31 tháng 08 năm 2015 theo địa chỉ: 18, Nguyễn Du, Hà Nội

 

Bản điện tử xin gửi về địa chỉ: dtbao@mic.gov.vn (đ/c Dương Tôn Bảo).

 

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: đ/c Dương Tôn Bảo, điện thoại: 0932371082 

3018 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817920