Biểu mẫu báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước 

Ngày 07 tháng 03 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

 

Ngày 23/01/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 303/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc gửi báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

 

Toàn văn Biểu mẫu báo cáo đề nghị các đơn vị tải về tại đây:

 

1. Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ (Phụ lục I);

 

2. Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phụ lục II).

 

Biểu mẫu của các đơn vị xin gửi về Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thôngtrước ngày 01 tháng 02 năm 2014 theo địa chỉ: 18, Nguyễn Du, Hà Nội

 

Bản điện tử xin gửi về địa chỉ: aita@mic.gov.vndhlong@mic.gov.vn (đ/c Đinh Hoàng Long); dttvan@mic.gov.vn (đ/c Đinh Thị Thanh Vân).

 

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: đ/c Đinh Hoàng Long, điện thoại: 0904. 008 509; đ/c Đinh Thị Thanh Vân, điện thoại: 0904. 867575

2499 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 37
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 37
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266711