Biểu mẫu Báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016 

Thực hiện công tác quản lý về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, ngày 07/03/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

Để phục vụ cho việc tổng hợp xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016, ngày 21/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 4558/BTTTT-THH  gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương v/v gửi báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016.

Tài liệu tải về tại đây:

1. Biểu mẫu Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT của Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ;

2. Biểu mẫu Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/02/2017 theo địa chỉ:

Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông;

Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Thư điện tử tiếp nhận báo cáo: aita@mic.gov.vn

Cục Tin học hóa

 

 

2377 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 57
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 57
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266726